Activiteiten & Actueel

vOORAFGAAND AAN DE LEZING OP 20 MAART VINDT DE aLGEMENE lEDENVERGADERING PLAATS EN DEZE ZAL ONGEVEER 15 MINUTEN DUREN.

 

oP DINSDAG 20 MAART GEEFT fRANS VAN bUSSEL DE LEZING OVER “bOMEN UIT ALLE WINDSTREKEN”

 

Bomen en struiken genieten bij veel mensen een warme belangstelling. Ze bepalen in sterke mate het landschap en daarmee ook onze waardering daarvoor. Veel boomsoorten komen van nature in ons woongebied voor, waar ze al of niet aangeplant, bossen en bosschages, houtwallen en ruigtes vormen. Ook uit verre streken zijn hier boomsoorten ingevoerd, vanwege hun bijzondere vorm, bloei of herfstkleur of voor een goede houtopbrengst. De presentatie geeft een beeld van  gewone en bijzondere, grote en kleine boomsoorten en hun functie en toepassing. Ook de groei en levenscyclus van een boom komt aan bod.

 

Frans van Bussel is voormalig docent Natuuronderwijs op de PABO en voormalig directeur

NMC Zeist, Regionaal Centrum voor Natuur en Milieucommunicatie,

oud-voorzitter KNNV Afdeling Zeist, Heuvelrug en Kromme Rijn,

IVN-Natuurgids en verhalenverteller

 

Deze avond vindt plaats in de aula van zorgcentrum Steenvoorde. Generaal Spoorlaan 62 te Rijswijk. De zaal is open vanaf 19.30 uur. De lezing begint om 20.00 uur. De toegang en de koffie/thee zijn gratis.

meer

 

 

 

16
Feb
STORMSCHADE
15
Feb
angela’s tuin tussenfase